Slova života - zamyšlení na každý den

7.9.2019

Falešná zbožnost

Poznejme, usilujme poznat Hospodina! Vyjde jistě jako jitřenka, přijde k nám jako déšť, jako jarní déšť, který zavlažuje zemi. (Oz 6,3; ČSP)

I když Izrael trpěl pod těžkým Božím soudem, Bůh se v tom nevyžíval. Tak jako milující rodič se nevyžívá v trestání svých dětí, ale je si vědom, že je to prostředek pro jejich výchovu, i Bůh k němu musí mnohdy přikročit. Jenom bolest mohla Izrael navrátit celým srdcem k Bohu. Bůh se nespokojil jenom s povrchním náboženstvím. To nakonec už v Izraeli existovalo. Izrael stále formálně uznával víru v Hospodina, v chrámě probíhaly oběti atd. Ale Bůh nechtěl, aby Ho Izrael uctíval jenom obětmi bez skutečného zaujetí a poznání. Proto Ozeáš vyzývá k tomu, aby Izrael skutečně usiloval o poznání Hospodina, které postrádal.

Přestože v Izraeli existovala povrchní a formální víra v Boha, neprojevovalo se to v jejich vztazích. Násilí, vraždy, podvody byly v Gileádu na denním pořádku (v. 8). Milosrdenství a skutečné poznání Hospodina v Izraeli nebylo.

Církev čelí a vždy čelila stejnému nebezpečí. Existuje možnost, že se církev na mnoha místech nachází bez skutečného poznání Boha, bez zaujetí pro Něho a bez lásky k sobě navzájem? Jak jednoduché je žít pokrytecký život bez skutečného vztahu s Bohem. Měli bychom si uvědomit v první řadě to, že pokud si myslíme, že Bůh se spokojí s naším povrchním náboženstvím, máme o Něm velmi nízké mínění. Jak zoufale málo známe Boha, pokud si myslíme, že Ho můžeme odbít nějakými ledabyle odzpívanými písničkami v neděli, pár korunami v košíku, bez touhy Ho skutečně znát a uctívat ho v Duchu a v pravdě. Co víš o svém Bohu? Jak dlouho jsi schopen o něm mluvit, přemýšlet se zaujetím, poslouchat o Něm se zaujetím? Kolik biblických pasáží jsi schopen ocitovat, abys popsal svého Boha? Poznejme, usilujme více poznat Hospodina více!

Alois Klepáček (Kroměříž)