Slova života - zamyšlení na každý den

3.4.2021

Hrob zůstal prázdný, Ježíš byl vzkříšen

Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“ (Mt 28,5-6)

Myslím, že každý z nás se alespoň občas vydá na hřbitov navštívit hrob někoho blízkého, koho jsme milovali a kdo miloval nás. Mnozí tak činí pravidelně, někdo častěji, někdo jen jednou za rok. Položíme květinu, zapálíme svíčku, odmeteme spadané listí z náhrobku, tiše vzpomínáme, někdo se pomodlí.

Marie z Magdaly a jiná Marie se také vydaly ke hrobu toho, kdo jim prokazoval lásku, dával naději, učil novému životu a koho ony milovaly. Jejich cesta však zdaleka nebyla tak idylická, jak jsme zvyklí my. Jejich srdce byla sevřená žalem. Vždyť neuplynuly ještě ani tři dny od chvíle, kdy Ježíš zemřel. Do jejich myslí se stále vracely obrazy bolesti a utrpení, kterých byly svědky během Ježíšova soudu a ukřižování. Nohy jim svazoval strach a obavy, jdou přece k hrobu toho, který byl popraven jako buřič a nepřítel státu, jeho hrob je zapečetěn a stráží ho římští vojáci. A jako by to všechno nestačilo, země pod jejich nohama se třásla tak, že jen stěží mohly jít dál. Přes to všechno došly až k cíli své cesty, před Ježíšův hrob. To, co zde uviděly a prožily, bylo tak vzdálené všemu tomu smutku, strachu a obavám, které je provázely cestou. Vojáci, kterých se tolik bály, byli vyděšení tak, že nebyli schopni pohybu. Kámen od vchodu byl odvalen, už nemusely přemýšlet, jak se dostanou dovnitř.

Nejdůležitější však bylo poselství, které ženám přinesl anděl Páně: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl.“ Ani nám se v našich životech nevyhýbají chvíle, kdy prožíváme smutek, bolest, křivdu, strach, nejistotu či obavy podobně jako tyto ženy. Hledejme v takových chvílích Ježíše, který nesl tíhu našich hříchů, který zemřel pro naše viny. Právě pro ty, kteří takto hledají, má Bůh tu nejlepší zprávu: Neboj se, Ježíš vstal z mrtvých, přemohl hřích, abys i ty mohl žít.

Martin Matala (Teplá)