Slova života - zamyšlení na každý den

10.9.2019

Hrozné důsledky neposlušnosti Boha

Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody. (Oz 9,17)

„Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody.“ Jak krutá se zdají Hospodinova slova „Můj Bůh je zavrhne“, ale pokud jste ve svém středu našli svévolníka, který ohýbá Hospodinovo slovo i jeho vůli - „Neboť ho neposlechli“ - a zamyslíme se nad následujícím textem „Budou z nich tuláci mezi pronárody“, zjistíme, že to má pro nás i pozitivní dopad, protože se tak Boží slovo dostalo i mezi nás pohany. Bůh tak totiž zasévá své símě mezi pohany, tedy i mezi nás. Tato slova jsou ale pro Žida neuvěřitelnou hrozbou a tím nejhorším, co ho může postihnout. Nutno podotknout, že i nám všem, kteří jsme se přidali k Bohu, má být dnešní text varováním, volajícím k nápravě svévolníků. Neboť i nám dal Ježíš Kristus pravidla, která se musí bezpodmínečně promítnout do našich životů. V reakci na tyto verše si položme otázku: máme v srdci Boží bázeň? Musí zaznít odpověď ANO…, v opačném případě nás čeká zatracení.

Karel Kučera  (Kraslice)