Slova života - zamyšlení na každý den

4.6.2020

I horlivost potřebuje spořádanost

A tak, bratří moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno ať se děje slušně a spořádaně. (1Kor 14,39-40)

Apoštol Pavel velmi jednoznačně držel pořadí důležitosti – co je užitečnější, vyšší, důležitější. Láska je vzácnější duchovní cestou než duchovní dary. Proroctví je důležitější než mluvení v jazycích. Ve shromáždění je promluvení pěti srozumitelných slov lepší než tisíce slov promluvených v nesrozumitelném jazyce (v. 29). Toto rozlišení na věci důležitější a méně důležité však nevede Pavla k tomu, že by ty méně důležité věci znevážil nebo dokonce zavrhl. Přestože duchovní dary vidí jako méně důležité než lásku, vybízí k horlivému usilování o jejich získání (v. 12). Přestože mluvení jazyky dává do pozadí důležitosti, k mluvení jazyky vybízí (v. 5).

Tam, kde je duchovní bohatství, je prostor pro mnohé a různorodé duchovní dary a jsou tam i různé duchovní zkušenosti. Ale tak jako ve všem ostatním, i při uplatnění duchovních darů se může projevit duchovní nezralost, přímo dětinskost, o které zde píše Pavel dokonce dvakrát (13,11 a 14,20). Proto je důležité i při uplatňování duchovních darů zachovávat přiměřenost a spořádanost. Vždyť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje (v. 33). Ať žádný neztrácí ze zřetele vícekrát opakované Pavlovo pravidlo: „Všecko ať slouží společnému růstu.“ (v. 26)