Slova života - zamyšlení na každý den

17.9.2021

I nepodstatné věci mohou vnést do církve nepokoj

Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. (Ř 14,17-19)

Často si lidé myslí, že žít v království znamená mít všechno, co si přejeme. Například různé drahé oblečení a spoustu chutného jídla. Mnoho lidí vidí takto i Boží království. Tak také žijí, sní o něm a s takovými myšlenkami chodí do církve. Myslí si, že to vše jim přinese výhody a úspěch. Ale zapomínají na důležitější a hodnotnější věci. Pavel nám dnes připomíná, že: „V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“ (Ř 14,17; B21) To je to, co buduje Boží království. Spravedlnost, pokoj a radost!

Matouš hodně mluví o Božím království: kdo tam může být a jaké to je.

Je snadné narušit pokoj, radost se změní ve smutek a hořkost. Rozhlédněte se kolem, je toho tolik, a tak málo opaku. Chci vás poprosit, abyste hledali radost, spravedlnost a pokoj. Můžeme sloužit ostatním a je to příjemné pro našeho Hospodina.

„Usilujme tedy o to, co vede k pokoji a vzájemnému budování.“ (Ř 14,19; B21)

Ježíš říkal: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“ (Mt 6,33; B21)  Ať nám s tím Pán Bůh pomáhá.

„Na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“ (Iz 9,5; B21)

Stepan Gavrilov (Praha 5 – Vinný kmen)