Slova života - zamyšlení na každý den

18.8.2020

I ty můžeš povzbuzovat jiné

… Tamější bratří dostali o nás zprávu a přišli nám naproti až ke Třem hospodám, někteří až k Appiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. (Sk 28,15)

Apoštol Pavel se nám může jevit jako suverénní, jiné povzbuzoval a jako by sám povzbuzení nepotřeboval. Tak to vypadalo i na cestě do Říma. V kritické situaci na moři povzbuzoval zkušené námořníky, pak v klidu přežil uštknutí zmijí a uzdravoval nemocné. Všude šířil pokoj, povzbuzení i praktickou pomoc nemocným. Nyní již průvod vojáků a transportovaných vězňů dorazil na pevninu a po souši šel do Říma. Křesťané v Římě se dověděli (bez telefonů a internetu!), že do Říma putuje apoštol Pavel, a neváhali mu vyjít naproti až ke Třem hospodám, vzdáleným od Říma asi 50 km (bez automobilů!). Dokážeme si představit, jakou z toho měl Pavel radost? Svoji vděčnost hned vyjádřil v modlitbě. Již dříve napsal do Říma, že by si chtěl jednou užít radost ve společenství s nimi (Řím 15,24). Nyní si ji mohl užít již na cestě do Říma.

Lukáš zde zaznamenal ještě další detail z tohoto setkání: „Pavel nabyl odvahy.“ On, který tolik povzbuzoval jiné, nyní sám byl povzbuzen. O takovém povzbuzení by mohli vyprávět z minulosti vojáci, odloučení od svých rodin i od svých sborů, když obdrželi dopis z domova. Nebo staří lidé, kteří se již nedostanou do shromáždění, ale někdo je navštíví. A nemusí to být jen návštěva, povzbudí i dopis a telefonát, smska či email. Osobní zájem a slovo povzbuzení ocení i kazatel, misionář, vedoucí besídky nebo jiný pracovník na Božím díle. K takovému povzbuzení není potřebné teologické vzdělání, ani k tomu nemusí člověk mít nějakou funkci ve sboru. Stačí vřelé srdce, otevřené oči a uši, ochota obětovat čas, případně i nějaký litr benzinu. I ty můžeš takto povzbuzovat jiné.