Slova života - zamyšlení na každý den

10.5.2022

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. (Ex 20,1-3)

Jak Izraelský národ zjistil, že existuje jediný, živý Bůh? Dočetl se o tom? Bylo mu to řečeno? Vymyslel si ho, nebo to někde zkopíroval? Nic takového.

Bůh sám vstoupil do jejich životní mizérie – otroctví v Egyptě a svými skutky jim ukázal a dokázal, jak mocný, živý a dobrý je. Ostatně, podívejme se, co říká Mojžíš Izraelitům:

Tobě bylo ⌈dáno vidět a poznat,⌉ že Hospodin je Bůh a nikdo jiný kromě něj. Uznej tedy dnes a ⌈připomínej si ve svém srdci,⌉ že Hospodin je Bůh nahoře na nebi i dole na zemi a žádný jiný není. Dt 4,35-6 (CSP)

To, co se snaží Mojžíš vštěpit svému lidu, - na čem záleží je, že to byl Bůh sám, kdo se jim dal poznat skrze svoje „zjevení“ – ukázal se jim – a to ne konkrétní podobou (sochou, obrazem), ale konkrétními skutky. Jaké to byly skutky? Silnou rukou je vyvedl z otroctví, ze kterého se sami nedokázaly vymanit. Dal jim zemi k přebývání, přestože by si ji sami nedokázali podmanit. Tak se jim dal Bůh poznat, jako konkrétní, osobní, který má jméno – a nikdo mu ho nedal – nepojmenoval jej (jeho jméno je YHWH - Jsem). Bůh se jim dal poznat, jako ten, který má velkou moc, a také jako ten, kdo slyší nářek svého lidu, jako ten, kdo zachraňuje.

Odpověď na otázku, jak Izraelci poznali že Hospodin (YHWH) je Bůh, zní: dal se jim poznat, tak že je zachránil z beznadějného života v otroctví. Zázraky a znameními dokázal svou existenci, svou péčí a trpělivostí o ně, ukázal (zjevil) svůj charakter. To, jaký je. To si měli připomínat. To měli uznat, zapsat si do srdce – což je víc než jen vědomost. Když někoho nosíme v srdci, je to především vztah. Takový Bůh je jenom jeden, Hospodin (Pán) – JHWH. Tomu smíme nejen věřit, ale také s ním zakoušet hluboký vztah důvěry. Jak je to s tebou? Zakoušíš živý vztah s jediným živým Bohem? Jak se ti Bůh dává poznat?

Pavel Mrázek (Šumperk)