Slova života - zamyšlení na každý den

7.7.2020

Jaký je tvůj vztah k Ježíši?

„Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.“ Řekl jí: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ … A řekl ženě: „Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!“ (Luk 7,47-50)

Jak velmi rozdílný byl vztah k Ježíši ze strany farizea Šimona a ze strany nejmenované hříšnice! Z Ježíšových slov Šimonovi je patrné, jaký byl obvyklý způsob přijetí vzácného hosta: hostitel mu podal vodu k umytí nohou, políbil ho a pomazal mu hlavu olejem (v. 44-46). Nic z toho Šimon neudělal. Žena hříšnice to však vykonala takovým způsobem, že to může až vyvolávat otázku, jestli u toho nepřekročila společenskou etiketu. Šimon se ovšem nepohoršil nad tím, že se Ježíše dotýká cizí žena, ale že je to žena hříšnice.

Kdo prožil přijetí od Ježíše, jeho odpouštějící lásku, ten nemůže zůstat jen u chladného vztahu. Taková zkušenost rozněcuje city, vede k opětování lásky a nachází vřelé vyjádření lásky k Ježíši.

Nedlouho po mém obrácení mne oslovil právě tento příběh, zvláště Ježíšova slova: „Komu se málo odpouští, málo miluje.“ Uvědomil jsem si tehdy, že moje radost ze spasení nějak vadne, a zkoumal jsem, proč tomu tak je. Pochopil jsem, že vědomí mé hříšnosti nebylo dost hluboké. I před svým obrácením jsem byl takový slušný kluk, chránil jsem se bezbožného života, byl jsem víc podobný zbožnému farizeovi než ženě hříšnici. Musel jsem si položit otázku: opravdu mi bylo jen málo odpuštěno, dá se míra hříšnosti měřit porušením vnější mravnosti? Když jsem pak hlouběji pochopil svoji skutečnou hříšnost, změnil se i můj vztah k Ježíši. Moje radost ze spasení, vděčnost a láska k Ježíši se prohloubily a upevnily.