Slova života - zamyšlení na každý den

15.1.2020

Jaký obraz nosíš ve svém srdci?

J 20,19-29

Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. (J 20,25)

Je pravděpodobné, že Tomáš na vlastní oči viděl Ježíše na kříži. Jeho detailní popis ukřižovaného a umírajícího Ježíše tomu nasvědčuje. Viděl hřeby, které probodly Ježíšovy ruce, viděl, jak byl jeho bok proboden kopím. Tento obraz se mu hluboce vryl do mysli i do srdce. Nyní mu ostatní rozradostnění učedníci vyprávěli o setkání se vzkříšeným Ježíšem, ale v jeho mysli stále dominoval poslední obraz umírajícího Ježíše na kříži.

Nevěřil snad Tomáš vyprávění ostatních učedníků? Nejspíš to považoval za subjektivně popsané zjevení Ježíšova ducha. Když člověk nevěří zázraku, dokáže si pohotově najít racionální vysvětlení mimořádné události. O několik let později, když Petra vysvobodil z vězení anděl, jeho blízcí si také mysleli, že je to zjevení jeho ducha (Sk 12,15). Opravdu není snadné rozbít naše falešné představy a přijmout Boží zázrak jako novou skutečnost.

Pán Ježíš nevěřícího Tomáše neodsoudil, ale zjevil se mu osobně a nabídl mu i požadované rozumové důkazy. Osobní setkání s Ježíšem rozbilo všechny Tomášovy pochybnosti a on mohl s jistotou prohlásit: „Můj Pán a můj Bůh.“ (v. 28) Podobně milostivě Ježíš navštěvuje v našich pochybnostech i nás. Chce vymazat naše negativní utkvělé představy a uvést nás do nové duchovní reality.