Slova života - zamyšlení na každý den

18.9.2021

Jednomyslnost vede ke společné oslavě Boha

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. (Ř 15,5-6)

Jsem moc šťastný, že čteš tyto řádky. Ptáš se proč? Protože mi Bůh mi dal příležitost udělat společnou věc, totiž napsat  tyto řádky prostřednictvím přátel. Přestože jsem toto psal již před určitou dobou, i dnes nás to spojuje.

Tato vzájemná svornost ve shodě s Kristem je velmi hluboká!!! Proto musíme myslet stejně jako On. Ale není to možné, protože nevíme, co si On ve skutečnosti myslel. Jak je důležité přemýšlet jako Ježíš, mít s Ním stejné city a žít jako On. Obvykle si každý dělá, jak uzná za vhodné. Například Izrael v době soudců žil podobně, což přineslo špatné důsledky: válku, hodně nepřátel a také nenávist mezi bratry a tak dál. My můžeme porovnat svůj život na tomto příkladu:

Teď se podívej: „V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné.“ (Sd 17,6; B21)

Pokud je tvůj život podobný, zvu tě, aby ses podíval na život Ježíše, na Jeho pocity a myšlenky.

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 6  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“ (F 2,5-8; B21) To je vrchol, po kterém musíme prahnout veškerou silou!!! Není to lehké, ale s Ježíšem je to možné. Ať Pán Bůh dá, aby i pohané slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno: „Budu tě vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím.“ (Ř 15,9; B21)

Stepan Gavrilov (Praha 5 – Vinný kmen)