Slova života - zamyšlení na každý den

14.1.2021

Ježíš na pokušení ďábla odpovídá Božím slovem

Ježíš mu odpověděl: „V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova.“ (Mt 4,4)

Ježíšovo setkání s ďáblem není nahodilé. Je Božím záměrem. Je pokračováním křestní události u Jordánu. Přijetí Otcovy cesty zplnomocňuje Ježíše vést zápas o nové Království. Vstupní branou zápasu na poušti se stává půst. Stejně jako u křtu i tady jde o víc než jen o chléb tišící fyzický hlad. Ježíš neodpovídá vtipným či duchaplným bonmotem, ani posvátným textem. Ježíš neodkazuje na slova, odkazuje na Hospodinovy činy! Bez porozumění události, na kterou Ježíš odkazuje, neporozumíme ani smyslu přicházejícího Království ani Jemu samému, který vyznává „Můj pokrm je, abych konal vůli toho, který mě poslal...“ (J 4,34) Na poušti se ukáže, co je v srdci.  Syn nevymění Otce za chléb. V konečném důsledku je tím nejsilnějším důkazem Ježíšova synovství právě to, že k němu nepotřebuje důkaz. Znakem nového lidu je důvěra k Otci. „Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ (1J 5,4) Ježíš se hlásí k Otci   je tu zástupně na jeho místě. Ten, kdo odolá Ďáblovu pokušení, nemůže být nikdo jiný než Syn Boží.

Petr Mrázek (Vsetín)