Slova života - zamyšlení na každý den

23.11.2022

Ježíš pokorně snášel všechna ponížení

Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. (Iz 53,7)

Být jako On. Být jako Beránek. Pokořil se, přijal svůj úděl, mlčky, tiše. „Vrať svůj meč na jeho místo,“ zastavuje Ježíš učedníka Petra připraveného k boji, „což bych nemohl poprosit svého Otce o dvanáct legií andělů?“ Ne, Ježíš nebojuje. Svůj boj vybojoval v Getsemane: „Ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ Dává sám sebe k dispozici Bohu, dává sám sebe v oběť za hříchy světa.

Být jako On. „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.“ (Mt 11, 29) Takový je beránčí charakter. To takový kozel, růžky vystrčené, pořád si vyskakuje, nic si nenechá líbit. Ten vám nic nedaruje. Běda, když není po jeho. Hluku nadělá a pro nějaké to trknutí nemá nikdy daleko.

Být jako Beránek. „Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ (Mt 5,5) Pozor, nejde zde o nějakou pasivitu. Vždyť když Syn člověka na posledním soudu jako pastýř odděluje ovce od kozlů, jsou odmítnuti ti, kteří jsou pasivní, ti, kdo nedali, neujali se, neoblékli, nenavštívili. Zavrženi jsou pasivní, lhostejní, sobečtí. Přijati jsou ti akční. Ono jde nakonec o to, kam naše aktivita směřuje. Jak horliví jsme ve svém vlastním zájmu, nebo naopak, jak horliví jsme v zájmu našich bližních.

Vždyť „soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.“ (Ř 8,7)

Daniel Kuc (Mozaika Plzeň)