Slova života - zamyšlení na každý den

10.1.2021

Josef poslouchá pokyny anděla

Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.“ (Mt 2,19-21)

Dnešní biblické čtení podává svědectví o andělských zjeveních, kterých se dostalo Josefovi. Do jeho péče vložil nebeský Otec svého jednorozeného Syna, aby se o něj jako adoptivní otec zodpovědně staral. Mimořádné úkoly vyžadují mimořádné prostředky. V konečném důsledku ani tolik nezáleží na velkoleposti zjevení nebo jiných průvodních nadpřirozených jevech, ale mnohem více na kladné lidské reakci v podobě poslušnosti. Poslušnost však nebývá bez bolesti a určitých osobních ztrát. Josef musel v danou chvíli přerušit kontakty se svou širší rodinou, jejíž existenci pochopitelně pouze předpokládám. Musel přerušit přátelské vazby. V důsledku poslušnosti andělských pokynů mohl přijít o zajímavé kontrakty zavedené tesařské živnosti a mohlo dojít k majetkovým ztrátám. Dost možná zanechal nezajištěný dům s malým hospodářstvím. Josef s ženou a malým dítětem musel náhle odcestovat. Tuto cestu pochopitelně nijak neplánoval, a proto nepočítal s okamžitým nuceným exilem v cizině bez pomoci rodiny a přátel. Na všechno byl sám a neměl čas se na nic připravit. Byl konfrontován s naprosto odlišnou realitou: cizí země, jiné zvyky, neznámý jazyk a úplná ztráta dosavadního sociálního postavení. Ačkoliv jsem se nyní dopustil mnohých spekulací, je naprosto zřejmé, že Josefova poslušnost byla vykoupena určitou osobní daní a nebylo to prostě zadarmo. Jednoduše řečeno: poslouchat Boha něco stojí a není to ta nejsnadnější cesta.

Josef dokázal ochránit svou rodinu tím, že stále poslouchal Boha a naplňoval jeho vůli. Může nám posloužit jako inspirující vzor poslušnosti hodný našeho následování. Dokázal ovlivnit a dobře vychovat své děti. Na prvním místě myslíme na jeho nejstaršího syna – našeho Pána Ježíše Krista. Nesmíme ale zapomenout na Jakuba, Judu a další Ježíšovy sourozence, kteří sehráli důležitou roli v prvotní církvi. A základy dostali přece od svého otce Josefa. Boží království potřebuje moudré, poslušné, odvážné a odpovědné muže, kteří následují svého Pána a tak pozitivně ovlivňují své okolí. Nechme se proto Josefem inspirovat!

Miroslav Čížek (Uherské Hradiště, stanice Znojmo)