Slova života - zamyšlení na každý den

23.3.2020

Kdo je tvým rádcem?

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků. (Ž 1,1a)

Kniha Žalmů začíná touto větou, varováním, abychom se neřídili radami svévolníků, v jiných překladech „bezbožníků“. Možná se nám u toho vybaví některé rady přátel, které mohou být dobře míněné, ale vychází z jiných životních zásad. Např.: „nesmíš to brát tak vážně“, „musíš si užít mládí“, „vždyť tě nikdo nevidí“, „musíš jít s dobou“.

Nebezpečí nedobrého ovlivnění nám však nehrozí jen v situaci aktuálního rozhodování, a to ze strany vyřčených rad nedobrých rádců. Ovlivňování přichází také nenápadně, a přece dlouhodobě. Televize, internet, časopisy – to vše nabízí jiný pohled na život, jinou morálku, jiné životní hodnoty. Necháme se jimi ovlivnit? A co když v nějaké míře jsme již ovlivněni, jen si to neuvědomujeme?

Dobře míněné rady nevěřících nemusí mít vždy charakter přímo nemorální, pouze se v nich nepočítá s Bohem. Vzpomínám si na vyprávění jedné sestry. Prožívala náročnou životní situaci a čekal ji velmi těžký den soudního jednání. Příbuzní jí vykreslovali situaci velmi černě a byla z toho hodně rozrušena. Pak si uvědomila, že její příbuzní u toho vůbec nepočítají s Bohem, ale ona má přece něco navíc. Začala se za situaci modlit a její nepokoj zmizel, začala mít ve věci pokoj. Kritický den neprobíhal tak černě, jak jí ho vykreslovali, a její pokoj mohl být dál zachován. Poučení z této životní zkušenosti znělo: nenech se ovlivnit radami těch, kteří nepočítají s Bohem.

Žalmista má dobrou radu, čím se v životě řídit. Je to obliba Hospodinova zákona. Ne jako historického a literárního skvostu, ale jako Božího slova, které dává ty nejlepší rady pro život. Není v něm přímo řeč o televizi ani o internetu, a přesto je to slovo aktuální i pro postoj vůči moderním technologiím. Kdo se sytí Božím slovem, získá rozpoznání a správný postoj i k těmto moderním „rádcům“, kterým tak mnoho lidí nekriticky podléhá.