Slova života - zamyšlení na každý den

25.6.2020

Kdo je tvým vzorem?

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Řím 12,2)

Dítě se přizpůsobuje svým rodičům; ti jsou pro něho vzorem, napodobuje je v řeči, myšlení, jednání. Později však dítě začíná mít jiné vzory – kamarády, filmové hrdiny, sportovce. Dospívající mládež chce být v kolektivu „in“ a velmi snadno nekriticky přijímá cokoliv, jen aby se přizpůsobila ostatním kolem. I dospělí se přizpůsobují společnosti, ve které žijí – není to sice tak nápadné, ale přesto to funguje spolehlivě. Také věřící člověk je vystaven velikému pokušení přizpůsobit se většinové společnosti.

„Nepřizpůsobování se“ většinové společnosti musí začít v našem uvažování a kritickém hodnocení. Firemní reklama se snaží přesvědčit všechny, že její výrobek opravdu potřebujeme; banka přesvědčuje lidi, že je normální si půjčit na cokoliv. Televize, filmy i lidé kolem nás přesvědčují, že je normální předmanželský pohlavní styk, manželská nevěra i rozvod. Masarykovo heslo „nekrást, nelhat“ se zdá být už nenormální.

Křesťan se nemůže řídit tím, co společnost považuje za normální – nebo naopak za nenormální. Jestli chci konat Boží vůli, musím nejdříve kategoricky opustit přizpůsobování většinové společnosti v oblasti víry a etiky. Pak jsem teprve schopen rozpoznávat, co je Boží vůle, co je dobré, co se Bohu líbí. Možná budu v očích mnoha lidí nenormální, zaostalý, směšný, ale to není důležité. Důležité bude to, jestli moje rozhodnutí je podle Boží vůle, jestli se bude Bohu líbit.