Slova života - zamyšlení na každý den

29.7.2020

Kdo může být spasen?

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ (Mar 10,26-27)

Poté, co bohatý mládenec nepřijal Ježíšovu radu rozdat svůj majetek chudým, Ježíš řekl: „Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“ (v. 25) Někteří vykladači se domnívají, že zde Ježíš mluvil o nějakých malých dveřích v hradbách, určených pro lidi, kterými však velbloud mohl vejít jen velmi obtížně. Pokud je tomu tak, potom to muselo být opravdu velmi obtížné, ne-li téměř nemožné, když to u učedníků vyvolalo takové zděšení a otázku: „Kdo tedy může být spasen?“

V Bibli nacházíme více takových výroků, které se nám mohou jevit jako maximalistické až absolutní, a tak vyvolávají otázku: Kdo může být spasen? Například o nebi je napsáno, že tam nic nesvatého nevstoupí (Zj 21,27). Kdo má tedy šanci se dostat do nebe? Je to vlastně podobná otázka, jakou tehdy položili učedníci; vychází ze zákonického uvažování. Z předpokladu, že člověk musí splnit hodně vysoký morální limit, aby se mohl dostat do nebe, podobně jako sportovec musí splnit limit, aby se dostal na olympiádu.

Ježíšova odpověď se v tomto zákonickém duchu nenese. Na jedné straně potvrzuje, že dostat se do Božího království není jen těžké, ale dokonce v lidských možnostech nemožné. Ale také říká, že u Boha je možné všecko, tedy i umožnit lidem vstup do Božího království. Protože to není dáno lidskými kvalitami, lidskou dokonalostí, ale Boží milostí.

Apoštol Pavel píše korintským o tom, kdo nemůže mít účast na Božím království. Pak pokračuje dál a píše, že někteří z nich právě takoví byli, ale dál prohlašuje: „Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.“ (1Kor 6,9-11) Nepíše, že se již korintští natolik napravili, že se již mohou dostat do Božího království. Tou jedinou šancí, jak se dostat do nebe, je očištění krví Ježíše Krista. To je tím „možným u Boha“.