Slova života - zamyšlení na každý den

15.6.2020

Kdo ovládá vaše tělo?

Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelná těla, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce, ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti. (Řím 6,12)

Tento verš nás velmi dobře uvádí do reality života po obrácení, po zlomení moci hříchu. Není to bezhříšný život bez pokušení. I věřící člověk je stále v reálném nebezpečí, že povolí svým hříšným žádostem a své tělo že propůjčí hříchu. Ale je zde velký rozdíl v situaci, ve které se nachází nevěřící a ve které věřící člověk. Nevěřící nemá na vybranou: je v moci hříchu, je hříchu zaprodán. Věřící má však na vybranou; může své tělo propůjčit spravedlnosti, nebo ho může propůjčit hříchu. Ani v tom lepším případě ovšem nepůjde o bezhříšnost, ale o to, že již není hříchem ovládán, není jeho otrokem.

Co to znamená, můžeme ilustrovat na životě otroka a na životě svobodného člověka. Otrok pracuje pro svého pána, poslouchá jeho příkazy; nemůže si dělat, co chce. Svobodný člověk má na vybranou. Může užitečně pracovat nebo lenošit; může se věnovat své rodině nebo si sobecky užívat svých zálib. Má svoji zodpovědnost, a to může využít k dobrému – nebo zneužít ke zlému.

Svoboda od hříchu je dána především osvobozující moci oběti Ježíše Krista a působením moci Ducha svatého. Z lidské strany však musí následovat vydání Kristu, upřímná snaha o posvěcený život i utíkání před hříšnými žádostmi (2Tim 2,22). Jinak se život věřícího po prvním nadšení může snadno dostat do starých kolejí. Kdo tedy ovládá naše tělo?