Slova života - zamyšlení na každý den

24.6.2022

Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém

Ráno David napsal Jóabovi dopis a poslal jej po Urijášovi. V tom dopise psal: „Postavte Urijáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře." 2 S 11,14-15

Když Urijášova žena uslyšela, že její muž Urijáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ni poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. 2 S 11,26-27

Davidův plán, jak se zbavit problému s těhotenstvím vdané Bat-šeby, nevyšel. Proto vymyslel nový plán. Začíná se pomalu podobat komiksovým záporákům, kteří, i když jsou poraženi hrdinou, vždy přijdou s novým a zlejším plánem. Tentokrát se hodlal zbavit Urijáše. Vydal rozkaz, aby Jóab Urijáše postavil do místa, kde bude tuhý boj, a pak jej mají opustit, aby Urijáš zemřel. A Davidův plán vyšel.

Urijáš byl zabit a Bat-šeba vstoupila do období smutku. V judaismu se smutek týká nejbližší rodiny zesnulého, rodičů, dětí, manželky nebo manžela. První fáze smutku začíná oznámením smrti a trvá až do pohřbu, tato fáze se jmenuje Aninut. Další fáze je Avelut, která se dělí do období. První je Šiva (v hebrejštině znamená 7 dní), trvající 7 dní po pohřbu, je to období intenzivního smutku. Následuje Šlošim (v hebrejštině znamená 30 dní), trvající 30 dní po pohřbu včetně Šivy, během kterého není už smutek tak intenzivní, ale stále pozůstalí nechodí na veselé akce a neposlouchají živou hudbu, také se nežení. Posledním obdobím je Šnejm asar kodeš (v hebrejštině znamená 12 měsíců), rok smutečního období za rodiče ode dne smrti, většinou už se jen 11 měsíců recituje Kadiš v synagoze. Období smutku, po kterém Bat-šeba přijde do Davidova domu a je přijata za jeho ženu, bylo nejspíš 30 dní.

David tak dosáhl svého, zbavil se nepohodlného Urijáše a získal Bat-šebu, která čekala jeho dítě. Jenže to všechno udělal špatně. Celou dobu se snaží tento problém, který vytvořil, vyřešit sám a nikdy se neobrátil na Hospodina. Dokonce se nesnaží svou prvotní chybu napravit, ale snaží se udělat to tak, aby se na nic nepřišlo. Lidem mohlo být podezřelé, že králova nová manželka porodila dřív, než bylo obvyklé, že ji přijal hned, jak skončilo období smutku. Ale nikdo kromě Davida nevěděl všechno, ani Bat-šeba nejspíš nevěděla, proč zemřel Urijáš. David tak pro své sobecké důvody vytvořil síť lží a podvodů. Jen proto, že nechtěl chybu napravit, ale zamaskovat ji, a také proto, že všechno dělal sám bez Hospodina.

Proto své problémy neřešme jako David. Snažme se problémy řešit, ne dělat vše pro to, aby se na ně nepřišlo. A spoléhejme na Hospodina, nejen na sebe, protože sami to často nezvládneme, ale s Hospodinem není žádný problém příliš velký.

Jakub Šíp (Pardubice)