Slova života - zamyšlení na každý den

12.2.2020

Maskované pokrytectví

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti… Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. (Mat 23,25 a 28)

Odsuzujeme pokrytectví zákoníků a farizeů, je nám odporné. Ale opravdu je nám pokrytectví zcela cizí? Jestliže ano, pak vůbec neusilujeme o lepší dojem u lidí. Být nepokryteckým znamená myslet a jednat naprosto stejně. Takový člověk nic nemaskuje; jaký je uvnitř v srdci, taková jsou i jeho vyslovená slova a činy.

Pokrytectví je charakterový „make-up“. Víme, jak některé celebrity dokážou mistrně maskovat svůj skutečný obličej; veřejnost vidí jenom jejich „make-up“. Ale běda, když je nějaký dotěrný fotograf zvěční v nežádoucím okamžiku – jsou pak málem k nepoznání. Podobně je to i s pokryteckým charakterem. Pokrytec dává peníze do sbírky s těžkým srdcem, ale přece nemůže nedat, co by si jiní mysleli. Mluví s lidmi příjemně a uhlazeně, ale ve skutečnosti mu „lezou na nervy“. Veřejně odsuzuje pornografii, ale tajně takové programy na internetu sleduje. Dá si na svém jednání záležet vždy, když ví, že je pozorován, ale je to jen přetvářka.

Postrachem pro pokrytce jsou skryté kamery, odposlechy a nevypnuté mikrofony. Jeden televizní hlasatel se při ukončení vysílání mile rozloučil s diváky, a v domnění, že je vše již vypnuto, pronesl od srdce poznámku o divácích. Byla taková, že ho to stálo zaměstnání. To vše se může stát a také se to občas děje.

Pokrytectví je vlastně velmi bláhové v tom, že bere ohled jen na mínění lidí, ale ne na Boha. Bůh přece všechno ví, všechno slyší a vidí, čte i naše myšlenky; před Ním nemůžeme nic zamaskovat. Bůh miluje upřímnost. V upřímnosti se totiž člověk nepřetvařuje: všechny své činy dělá ne pro dobrý dojem u lidí, ale dělá je ze srdce. Pokud jsme v něčem rozpoznali své pokrytecké jednání, pak potřebujeme změnit své srdce, a to dokáže jen Bůh.