Slova života - zamyšlení na každý den

21.11.2022

Mesiáš zmučen zástupně za naše hříchy

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Iz 53,4-5)

„My jsme se domnívali!“ Co se ale domníváme? Jak přemýšlíme o Bohu, o životě, o lidech, ale i o sobě samých? Nejsou to často jen pouhé domněnky?

Někdy jsme zaskočeni životem. Nerozumíme tomu, co se děje, a hledáme příčiny a důvody událostí. Ptáme se: „Proč?” A po ruce bývá řada rychlých odpovědí. Kolikrát jsme čelili těžkostem a utrpení s povzdechem: „Pán Bůh mne trestá,” nebo snad ještě častěji kritickým pohledem posoudili utrpení druhých s tím, že „to je Pán Bůh jistě trestá!”

Neukvapujme se však. Do našich pocitů o Božích soudech, do našich domněnek o Boží nekompromisnosti, tvrdosti, nespravedlnosti zní Izajášovo “jenže!” Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. A my jsme opět přemoženi údivem nad Boží velkorysostí, nad Jeho soucitem, se kterým důsledky naší vzpoury a ignorance bere na sebe a svým utrpením a smrtí naše selhání napravuje. Trestání snášel pro náš pokoj, Jeho jizvami jsme uzdraveni. Dokážeme v Božím trestání a ranách zahlédnout náš pokoj, naše uzdravení? Varujme se domněnek a nechme se starozákonním evangelistou Izajášem pozvat k novému zaslechnutí “dobré zprávy” o tom, který naše utrpení bere na sebe a uzdravuje. Uzdravuje nás samotné, naše srdce, ale i trpící společnost, uzdravuje naše vztahy s lidmi kolem nás. Trpí pro náš pokoj

Daniel Kuc (Mozaika Plzeň)