Slova života - zamyšlení na každý den

18.10.2021

Moudrost není dána stářím

Řekl jsem si: Ať promluví léta, ti, kteří mají let mnoho, ať s moudrostí seznamují. Avšak je to duch člověku daný , dech Všemocného, jenž lidi činí rozumnými. Nejsou vždycky moudří ti, kdo mají mnoho let , starci nemusejí vždy rozumět právu. (Jb 32,7-9)

Tato slova patří Elíhúovi, jednomu z blízkých lidí Jóba. Elíhú poslouchal ostatní muže, jak s Jóbem neúspěšně diskutují. Elíhú byl mladší než všichni ostatní, ale uvědomil si, že moudrost může Bůh dát nehledě na věk. A tak se Elíhú odvážil také promluvit.

Nedávno se v práci kolega rozpovídal o svém manželství a o tom, jak mají s manželkou těžké období. Když jsem slyšel rady od kolegů, chtělo se mi brečet. Přidal jsem se do debaty a snažil se ho povzbudit k vytrvalosti v lásce k jeho ženě. Mé rady ho zaujaly, ale sám jsem si moc nevěřil a z rozhovoru jsem vycouval. Neříkal jsem hlouposti, ale uvěřil jsem tomu, že v mém věku a bez zkušeností nemám co radit o tolik staršímu. Duch svatý mi později ukázal, že Jeho nezastaví ani můj věk ani mé zkušenosti. Pochopil jsem, že On je zdrojem moudrosti, kterou nám chce dávat v potřebný čas. Možná i tvůj věk byl důvodem, proč jsi mlčel, přestože jsi měl mluvit. Možná i ty často dáváš přednost starším, a tak zůstáváš pasivním. Chci tě povzbudit. Nauč se poznávat hlas Ducha Svatého, kdy tě vede, abys mluvil, a kdy naopak chce, abys mlčel. Ať jsi jakkoliv mladý, i dnes si můžeš vyprosit od Boha moudrost. „Vždyť počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem.“ (Př. 9,10a) Bůh nás povolal, abychom byli solí tomuto světu a abychom v něm svítili jasně a daleko. Věřím, že moudrostí od Hospodina můžeme přinést lidem okolo nás veliké požehnání.

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje.“ (Jk 1,5-6)

Kristián Zajíc (Rada Odboru mládeže)