Slova života - zamyšlení na každý den

2.5.2021

Moudrý bere vážně Boží slovo

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. (Mt 7,24-25; B21)

,Nemusíme být stavebními odborníky, abychom chápali toto mistrné podobenství. Dva muži představují dva typy člověka podle toho, jak reagují na Boží slovo (Ježíšovo poselství). Ten, který ho poslouchá a řídí se jím, je jako moudrý, rozvážný stavitel. Ten ví, že základ domu je důležitý. Staví na pevném podkladu, na stabilních základech. Taková stavba pak vydrží i nečas. A ten druhý představuje člověka, který se Božím slovem neřídí. Je naopak pošetilým, bláznivým stavitelem. Se základy si vůbec neláme hlavu, stabilita nestabilita. Potom ten dům ale nic nevydrží a spadne.

Skála jako obraz pevného, stabilního základu a písek nepevného, nestabilního základu. Obrazně Ježíš mluví o našich životech a ptá se nás, na čem, na jakém základě stavíme? Protože přicházejí i bouře, obraz těžkostí, a ty našimi životy zatřesou. A rozhodující bude onen základ! Nikdo přece nechce prožít pád, zhroucení. Z hlediska věčnosti je nejlepší náš život postavit na skále Božího slova, na Ježíši, pak ustojíme všechny bouře (to ale neznamená, že se nám bude vždy jen dařit).

Všimněme si ještě, že nestačí jen slovo slyšet. V podobenství oba stavitelé slyšeli, ale jen ten první ho bral vážně. Ježíš ho označil za moudrého. Buďme tedy moudrými staviteli a berme Boží slovo vážně. „Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!“ (Jk 1,22; B21)

Jiří Marek (Ostrava)