Slova života - zamyšlení na každý den

22.9.2022

Na bezbožníky dopadne tvrdý trest

Jeruzalém klopýtl a Judsko padlo; jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu a do očí vzdorovali jeho slávě. Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu. (Iz 3, 8-9)                                                      

Přečtené slovo je hodně tvrdé. Jeruzalém má přednosti, úžasná zaslíbení a známost Božího slova, to mu ovšem nedává privilegium nežít podle toho, co říká Bůh. Právě naopak, má zodpovědnost, jak s tím poznáním nakládá.

Text hovoří o selhání těch, kdo mají být zodpovědní. Lidé v postavení zneužili moc, chovají se jako děti a ti, kdo jsou nestabilní. To znamená, jednají podle nálady, a ne podle práva. Zneužití pravomoci veřejného činitele a pýcha. Tak bychom to vyjádřili dnešními slovy.

Když se v nadpisu říká „bezbožník“, neznamená to ateistu. To jsou lidé, kteří žijí tak, jako by nebyl Bůh. „Můžeme si dělat, co nás napadne a žádná zodpovědnost za následky.“ To platí i o lidech, kteří vědí, že Bůh je, ale podle toho nežijí. Žít bez Boha.

Toto není problém jen té doby. I dnes to je aktuální. I v této době se často chováme podobně. Bez rozmyslu a úvahy, co to přinese. Musím se předvést a realizovat za každou cenu. Chci být viděn a musím být slyšen. Pohnutky vidí a hodnotí Bůh, ne já a ani nikdo z lidí. I lidé církve mohou být trestáni a přiváděni k zodpovědnosti. Je úžasné, že Bůh dává čas na pokání a má milosrdenství.

Daniel Hýsek (Broumov)