Slova života - zamyšlení na každý den

8.6.2020

Na Božím soudu nic nezůstane skryto

Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. (Řím 2,16)

Při vyšetřování trestného činu se vyšetřovatel snaží shromáždit důkazy proti podezřelému. Otisky prstů, DNA, telefonní záznamy, svědectví svědků – to vše má zjevně prokázat vinu obviněného. Bez důkazů nelze člověka odsoudit. Nejeden zločinec se zlomí k přiznání až tehdy, když zjistí, že vyšetřovatel má proti němu dostatek důkazů.

Boží soud podobné důkazy nepotřebuje. „Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.“ (Žid 4,13) Nejen jednou na soudu, ale už teď Bůh o nás všechno ví. Ví o skutcích, které jsou konány ne pro Boží slávu, ale jen pro dobrou pověst před lidmi. Ví o zlých úmyslech, které nebyly vykonány jen proto, že k tomu nebyla příležitost. Ví o každé neupřímnosti, přetvářce, formálnosti. Ale ví také o každé upřímnosti srdce, o skutcích lásky, které byly vykonány skrytě (Mat 6,3-4). Člověk se úzkostlivě snaží, aby jeho zlé činy zůstaly skryté, a naopak dobré činy aby byly co nejvíce zjevné. To se může podařit před lidmi, ale ne před Bohem.

Apoštol Pavel zvěstoval evangelium, které nebylo jednostranné, líbivé pro každého. Zvěstoval nejen úžasnou Boží milost nabízenou všem lidem, ale připomínal i Boží soud. Na něm Bůh nebude soudit lidi podle jejich představ, podle zjevných důkazů, ale bude soudit i podle těch věcí, které člověk před lidmi celý život úspěšně maskoval.