Slova života - zamyšlení na každý den

23.2.2021

Následování Ježíše je největším bohatstvím

Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ (Mt 19,21)

Bohatý mládenec, jenž vyhledal Ježíše, se nejspíš považoval za ideál člověka. Byl bohatý, byl mladý a byl přesvědčen o tom, že jeho životu není co vytknout. Přesto je v jeho nitru podivná, nesnesitelná prázdnota. Chce od Ježíše potvrzení, že jeho životu nic nechybí. Ježíš jej nejen nepochválí, ale navíc zasáhne jeho nejcitlivější místo. Majetek, na který mladík spoléhá, se stal totiž jeho falešným bohem, jeho modlou.

Je snadné a nebezpečné mladíka odsoudit s tím, že nám nic podobného nehrozí. Nejspíš se považujeme za správné křesťany, a ne modláře. Možná že od podobného setkání s Ježíšem očekáváme, že nás pochválí, stejně jak to očekával náš mladík. Ani v nejmenším by nás nenapadlo, že uctívání falešného boha hrozí i nám. Dnešní modly se dokáží parádně maskovat povětšinou za dobré a chtěné věci, jako například zdraví, rodina, dobré vztahy, láska k člověku, uznání, pomoc potřebným aj. Čekáme, že nás Ježíš poplácá po rameni, jak výjimeční, pravověrní a oddaní křesťané jsme. On by se třeba jen zeptal, jestli se tedy naše první denní myšlenky i dlouhodobé trávení našeho času opravdu zaměřují na Boží království.

Pokud nevnímáš Ježíše jako své největší bohatství, pak je tvým bohatstvím něco jiného. A upřímně, ať je to jakkoliv důležitá a vznešená věc... je to modla. Modly je nutno se zbavit, a to především vnitřně. Pokud je mým falešným bohem například kariéra, neznamená to, že mám dát výpověď. Musím své zaměstnání či podnikání sundat alespoň o jednu příčku. Pokud chci být opravdu bohatý, první příčka patří Ježíši. Zbav se svého falešného boha a začni následovat Boha skutečného. Pravé bohatství je v následování Ježíše.

Jiří Jadrníček (Zlín)