Slova života - zamyšlení na každý den

22.7.2021

Nedůvěra Bohu vede ke špatným rozhodnutím

Samuel řekl Saulovi: Jednal jsi bláznivě, že jsi nezachoval příkaz Hospodina, svého Boha, který ti dal. Vždyť tak by Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navěky.

(1S 13,13; ČSP)

Dvě armády, izraelská a pelištějská, stojí proti sobě. Pelištějci jsou v přesile, Izrael se třese strachy. Saul čeká sedm dní, má dorazit Samuel a obětovat Hospodinu. Samuel nepřichází. Saul v roli krále musí co nevidět rozhodnout, jak se v tíživé situaci zachová. Co se mu asi honí hlavou? Kde se ten Samuel courá? Mám ještě den počkat? Nepřihodilo se mu něco? Co když se mi lid rozuteče dřív, než Samuel dorazí? Mám vyrazit do boje bez obětování Hospodinu? Radši to vezmu do vlastních rukou a obětuji sám, nemůžu do boje přece jít bez Boha. Těžko říct, zda to takhle nějak v Saulově hlavě probíhalo. Na jednu stranu Saul správně vidí, že Boha v boji potřebuje. Na druhou stranu pod tlakem situace chybně usuzuje, že si Boha může v situaci jaksi ochočit pouhým rituálem, kterého se sám ujme. A navíc zapomíná, že svým rituálem jde proti Božímu nařízení. Někdy možná máme - podobně jako Saul - více důvěry ve vlastní rozhodovací schopnosti a řešení, někdy možná nemáme trpělivost čekat s důvěrou na Boží řešení. Kéž si uvědomujeme Boží svrchovanost. Přijdou rozhodnutí, v nichž uděláme chybu a budeme nést i důsledky. Ale to neznamená, že je mezi námi a Bohem konec. Vždy je prostor pro pokání. Kéž jednáme moudře a kéž nás strach z budoucích chyb nebo stud za ty minulé nezastaví v následování Boha.

Květa K. (Brniště)