Slova života - zamyšlení na každý den

3.6.2020

Největší je láska

Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. (1Kor 12,31)

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. (1Kor 13,13)

Je dobré, když se věřící nespokojí jen tak s něčím, když usiluje ve svém duchovním životě o pokrok, o vyšší duchovní dary i o vyšší duchovní cestu. Bible ukazuje na pořadí důležitosti jednotlivých darů a služeb, mluví o dětinském duchovním stavu i o růstu k duchovní dospělosti. Problém však bývá v tom, nakolik rozpoznáváme, co je skutečně to duchovnější, důležitější, vyšší. Vícekrát jsem slyšel, jak někdo prezentoval svůj sbor nebo sám sebe jako duchovnější. Vždy to bylo v souvislosti s duchovními dary, poznáním Písma nebo formou bohoslužby. Nevzpomínám si, že by někdo takto mluvil o větší duchovnosti ve smyslu hojnější lásky. Cesta lásky je vzácnější dokonce ve dvojím smyslu. Ten první, na který ukazuje apoštol Pavel, je ten, že cesta lásky je nejdůležitější, nejvyšší, u Boha nejvíce ceněna. Žel, můžeme pozorovat i jiný význam vzácnosti cesty lásky, a to v tom smyslu, že není přiměřeně vyhledávaná a aplikovaná.

Milý bratře a milá sestro! Chceš jít po vyšší duchovní cestě? Pak se nevychloubej, nehledej takové duchovní dary, které ti získají uznání, dělej vše jen v lásce. Pozorně si přečti charakteristiku lásky v 1Kor 13,4-7 a hledej osobní růst v těchto charakteristických vlastnostech lásky. K lásce nepatří vychloubání, domýšlivost, nečestnost ani hledání vlastního prospěchu. Láska je trpělivá, laskavá, raduje se z pravdy, a ať se děje cokoliv, láska vydrží. To je ta vyšší duchovní cesta, ke které nás vybízí nejen apoštol Pavel, ale i Pán církve. A nenech se vyvést z míry, pokud půjdeš po této cestě, ale všeobecně budou „v kurzu“ jiné, tzv. „duchovnější cesty“. Vždyť láska vydrží, láska vytrvá.