Slova života - zamyšlení na každý den

21.5.2020

Nenechme si hojnost jen pro sebe

Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme zticha. Budeme-li vyčkávat až do ranního úsvitu, stihne nás trest. Pojďme to tedy ohlásit v královském domě. (2Král 7,9)

Aramejské vojsko dlouhodobě obléhalo Samaří a ve městě nastal veliký hlad. Život všech obyvatel města byl ohrožen vyhladověním. Ale Bůh prokázal svoji moc – způsobil, že Aramejci uslyšeli domnělý zvuk přicházejícího vojska a v divokém úprku opustili svůj tábor, zanechajíce tam vše: stany, zvířata, potraviny. V Samaří byl hlad, ale nedaleko byl již opuštěný tábor s množstvím potravin.

Čtyři hladovějící malomocní Izraelité se rozhodli, že přejdou k Aramejcům a budou je žádat o jídlo. Již neměli co ztratit; zahynou hladem nebo od nepřátel, to už jim bylo jedno. K jejich úžasu nalezli opuštěný tábor s množstvím potravin a různého bohatství. Nejdříve se najedli a pak začali pro sebe odnášet zlato a roucha. Ale potom jim došlo, jak jsou bezohlední, když hladovějícím ve městě zamlčují hojnost jídla v blízkém opuštěném táboře.

Radostná zpráva evangelia se pro nás stala realitou; již nehladovíme, ale sytíme se bohatstvím Božího požehnání. Kolem nás je však spousta lidí, kteří o Ježíši Kristu ani o novém životě z moci Ducha svatého nic neví. Necháme si tuto dobrou, životně důležitou zprávu jen pro sebe, nebo ji budeme zvěstovat potřebným lidem kolem sebe?