Slova života - zamyšlení na každý den

13.2.2020

Nepatřičná zvědavost

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl…“ (Mat 24,3-4)

Celými věky se táhnou předpovědi o konci světa. Některé byly spojovány s ukončením tisíciletí, jiné se zprávou o nějakém asteroidu, který míří k Zemi, další s prohlášením věštců. Některé také vycházely ze špatně pochopených proroctví Bible. Tak se ve čtyřicátých letech 19. století zrodilo adventistické hnutí i předpověď svědků Jehovových o druhém příchodu Krista v r. 1914. Také v současnosti se objevují různá proroctví o konkrétním datu nebo roku druhého příchodu Krista nebo o konci světa; a nakonec z toho vzejde jen posměch od nevěřících.

Je několik důvodů, proč někteří lidé tak intenzivně očekávají konec světa. Jedním z nich je životní pesimismus a obtížné zvládání dnešních civilizačních nároků. Takoví lidé vše považují za špatné, tvrdí, že to tak nemůže dlouho vydržet, a pak snadno naletí na jakékoliv proroctví o konci světa.

A pak je zde lidská zvědavost, která živí touhu po tajemnu, po odhalování záhad a po předpovídání budoucnosti. Někdo se zaměří na odhalování záhad minulosti, jiný na odkrývání záhad přírody a vědy – a někteří křesťané se pustí do časových výpočtů biblických proroctví, ze kterých pak vyjdou „zaručeně pravá biblická proroctví o konci světa“.

Také učedníci byli nepatřičně zvědaví; hlavně je zajímalo, kdy se stane to, o čem Ježíš mluvil. Ten jim to neprozradil, ale vyslovil varování, které platí pro každého i dnes: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.“ Když se po Ježíšově vzkříšení podobně ptali na časové upřesnění budoucích dějinných událostí Izraele, řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci…“ (Sk 1,7)