Slova života - zamyšlení na každý den

24.5.2020

Nepodlehni strachu, ale s vírou se modli!

Jaebes byl váženější než jeho bratří; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: „Porodila jsem ho s trápením.“ Jaebes vzýval Boha Izraele takto: „Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!“ A Bůh splnil, oč žádal. (1Par 4,9-10)

Po dlouhém výčtu stovek pouhých rodopisných jmen od Adama až po potomky Davida následuje jméno Jaebes i s komentářem. Jeho matka ho porodila s trápením, a zřejmě je tím míněno nějaké jiné trápení než obvyklé porodní bolesti. Jaebes se jistě o jejím trápení později dověděl, a také mu to připomínalo jeho jméno. Obava, že by se i jemu mohlo přihodit něco bolestného, ho vedla k bližšímu přimknutí k Bohu. Uvědomoval si, jak je závislý na Boží ochraně, pomoci a požehnání. Ve své modlitbě k Bohu Izraele se však neomezil jen na prosbu o ochranu před zlem a trápením, ale ve víře se odvážil o něco více: prosil i o rozmnožení svého území. Závěr tohoto komentáře k osobě Jaebese je velmi povzbudivý: „A Bůh splnil, oč žádal.“

Možná nás svírají nějaké obavy, např. z finanční nezajištěnosti, z nemoci, nemohoucnosti stáří nebo z negativního genového zatížení. Špatné zkušenosti z okolí nebo dokonce z blízké rodiny takové obavy jen zesilují. Přimkneme se k Bohu, budeme u něho hledat pomoc a v důvěře prosit i o více, podobně jako Jaebes? Pokud ano, pak máme naději na podobnou zkušenost, jako měl Jaebes: „A Bůh splnil, oč žádal.“