Slova života - zamyšlení na každý den

18.5.2022

Nepokradeš

Nepokradeš. (Ex 20,15)

Z dnešního textu Písma vysvítá, že v krádeži je obsaženo něco z lenosti: člověk se nechce namáhat, vynaložit úsilí něco získat vlastní prací, vytrvalostí. Tak zvolí zkratku a vezme si, co není jeho.

V krádeži je také žádostivost a nespokojenost – toužíme po něčem, co nemáme, co mají druzí, a tak moc to chceme, že si to vezmeme.

Je v ní i netrpělivost – nechceme čekat, až našetříme, až se něco naučíme (protože ukrást se dají i myšlenky – opisování…), a volíme lehčí cestu.

Krádež je nepoctivá, podvodná a může být i násilná.

Okrádat znamená také obírat druhého o to, co mu patří. Můžeme okrádat Boha – o lásku a poslušnost, službu, finance… Můžeme okrádat rodinu, manželku a děti – o čas, který potřebují (a my máme příliš mnoho práce nebo vlastních zálib…), zaměstnavatele (o výkon v práci, když pracujeme polovičatě, jen aby se neřeklo…). Děti mohou okrádat rodiče o úctu, která jim náleží.

Bůh nás povzbuzuje k opaku: k poctivosti, k práci, k trpělivosti, sebeovládání. K vděčnosti za to, co máme, co On nám dává. K dávání. Pavel mluví o placení daní, prokazování úcty (Ř 13,7).

Okrádáš v něčem Boha nebo lidi? Co s tím uděláš?

David Sláma (Cheb 1)