Slova života - zamyšlení na každý den

19.5.2022

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví (Ex 20,16)

Jazyk dokáže napáchat mnoho zla. Slovy můžeme ublížit víc než fyzicky. Ublížit někomu můžeme tím, že o něm rozšíříme nepravdu, polopravdu, křivé svědectví. Může to pošramotit jeho pověst, připravit ho o místo, zasít nedůvěru do lidí okolo něj, takže to poškodí vztahy. Může to poškodit jeho manželství a rodinu.

Toto přikázání se netýká jen výpovědi u soudu, ale šíření jakékoli lživé informace o druhých lidech.

Lživé, pomlouvačné nebo polopravdivé informace můžeme rozšiřovat nejen o jednotlivcích, ale o událostech, sborech… I to potom poškozuje společenství a Boží dílo.

Máme si dát pozor na své srdce, abychom o druhém nechtěli úmyslně šířit křivé svědectví, abychom ho zničili. Musíme si dát pozor na pomluvy a neověřené informace – nerozšiřovat je, a ani jim nenaslouchat. Musíme si dát pozor také na to, abychom neočerňovali motivy druhých (že něco dělají pro zisk, zviditelnění…).

Bůh chce, abychom byli pravdiví a mluvili pravdu. Pravda je předpokladem dobrých vztahů, vytváří bezpečí, otevřenost ve vztazích (můžeme si důvěřovat; 1J 1,7).

I toto přikázání vyjadřuje, že nemáme druhým ubližovat, ale milovat je, chtít pro ně to nejlepší (Mt 19,39). Proto prosme za to, abychom mohli opravdově milovat druhé, vždyť láska neudělá bližnímu nic zlého (Ř 13,10).

Nešířil jsem o někom, něčem nepravdu? Pokud ano, jak to mohu napravit?

David Sláma (Cheb 1)