Slova života - zamyšlení na každý den

1.8.2020

Odpuštění všech hříchů skrze Ježíše Krista

Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho (Ježíše Krista) se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. (Sk 13,38-39)

Mnozí křesťané se domnívají, že v době před obětí Ježíše Krista měli lidé stejnou možnost odpuštění svých hříchů skrze starozákonní oběti. To však není pravda. V Mojžíšově zákoně je výčet více než dvaceti konkrétních hříchů, za které nebyla určena oběť za hřích, ale trest smrti. Mezi ně patřilo cizoložství, sexuální zvrácenosti, čarodějnictví, vražda a jiné.

Dokonalost oběti Ježíše Krista je dána nejen tím, že jeho jediná oběť trvale nahradila opakované oběti zvířat skrze kněze (Žid 7). Rozšiřuje také možnost odpuštění i na ty nejzávažnější hříchy, které podle Mojžíšova zákona nemohly být očištěny, ale jen potrestány smrtí. Proto apoštol Jan prohlašuje: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (1J 1,9)

Je to úžasná nabídka pro každého člověka. Člověče, každý tvůj hřích, ať je jakýkoliv, může být odpuštěn. Nenech se trápit satanovou lží, jako by některý hřích byl neodpustitelný. Ať máš za sebou vraždu, cizoložství, interrupci, okultní praktiky, rouhání se Bohu nebo cokoliv jiného, to vše může být odpuštěno – ale jen skrze oběť Ježíše Krista. Vyznej upřímně svůj hřích, důvěřuj Bohu a jeho slovu a přijmi vírou jeho odpuštění!