Slova života - zamyšlení na každý den

26.8.2020

Opravdové duchovní pochopení není snadné

Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. (Mar 9,32)

Pán Ježíš se nyní schválně vyhnul zástupům, aby mohl být se svými učedníky sám a mohl jim tak sdělovat věci, které nebyly určeny širší veřejnosti, ale jen pro ně. Mluvil o utrpení, které ho čekalo, o své smrti i vzkříšení. Bylo to již podruhé, kdy jim to říkal, ale oni tomu nerozuměli a neměli odvahu se k tomu přiznat a požádat ho o vysvětlení.

Učedníci byli téměř stále se svým Mistrem, tolik toho od Něho slyšeli, byli svědky všech jeho zázraků. Mohli bychom předpokládat, že tak mohli získat hluboké porozumění duchovním věcem a zvláště osobnosti svého Mistra. Skutečnost však byla jiná. Nerozuměli jeho podobenstvím (Mar 4,10), nepochopili podstatu zázraku nasycení zástupu z nepatrného množství chleba a ryb (Mar 6,52 a Mar 8,17), nerozuměli ani Ježíšově předpovědi o jeho utrpení.

Člověk může léta strávit v církvi, znát mnoho z Bible – a přesto nemusí rozumět těm podstatným duchovním věcem. Může si osvojit křesťanské učení, etiku a vůbec křesťanskou kulturu. Přitom však nemusí prožít znovuzrození, mít osobní vztah s Bohem a skutečně rozumět duchovním věcem. Ty se totiž nedají pochopit jen přirozeně, lidskou logikou a učeností. Proto Ježíš jednou zajásal: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.“ (Mat 11,25-26)

Ty nejdůležitější duchovní věci se nelze naučit, musí být zjeveny. Když pochopíme svoji omezenost, když pokorně prosíme o Boží zjevení a porozumění Písmu, Bůh se sklání k pokorným a skrze Ducha svatého dává duchovní porozumění a duchovní zkušenost s Ním.