Slova života - zamyšlení na každý den

7.10.2022

Pochybnosti

Slyš hluk na horách jakoby početného lidu, slyš hukot království, shromážděných pronárodů: Hospodin zástupů sbírá vojsko k boji. (Iz 13,4)

Celý náš svět, jak víme, je dnes plný lží a idealizovaných představ. A dokonce pevně věřím tomu, že ještě nikdy nebyla doba, kdy by byl člověk pyšnější. A pak slova 9. verše: „Hle, den Hospodinův přichází, krutý, se zuřivostí a s planoucím hněvem, aby učinil tuto zemi hroznou pustinou a vyhladil z ní hříšníky,“  se nám nejednou můžou zdát až příliš šitá na míru našeho pyšného života.  A popravdě, výčet Hospodinových hrozeb je vskutku barvitý a věřím,  že umí být i sofistikovanější. Ale jaký je z pohledu Starého zákona Bůh Abrahama a jaký je Bůh z pohledu naší  doby po oběti jeho prvorozeného syna, Ježíše Krista  … ? Musíme se bát jeho hrozeb, nebo přijmout  jeho  zaslíbení a milost.  Především musíme mít před Hospodinem patřičný respekt. Coronavirová pandemie nám jasně naznačila,  že naše pýcha a pýcha tohoto světa rozhodně nejsou namístě.  Výčet Hospodinových restrikcí je už v tomto směru nezměrný, stejně jako jeho milost. A tak pokud věříme v milost našeho Boha, mysleme hlavně na poslední větu dvaadvacátého verše :  „Už přichází — jeho dny nebudou prodlouženy.“  A pokud se blíží Hospodinův čas, v pokoře hlásejme o to intenzivněji evangelium Ježíše Krista. Protože k pokorným ovečkám přichází jejich Pastýř a z jeho milosti přichází i království nebeské.    

Karel Kučera  (BJB Kraslice)