Slova života - zamyšlení na každý den

12.8.2020

Pokorná služba Pánu

Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách, které mě potkaly… (Sk 20,19)

Apoštol Pavel věděl, že se vidí se staršími z Efezu naposled (v. 39). Chtěl je naposled povzbudit a předat jim pro jejich službu to nejdůležitější. Co jim teď řekne? Připomněl jim, jak mají pečovat o svěřené stádo, jak mají dávat pozor také na sebe (v. 28). Za sebe mohl předložit dobrý příklad své služby, kterým se mají také řídit.

Pavel mohl mluvit o svých úspěších, o tom, jak skrze něho Bůh konal mocné činy (Sk 19,11). Mohl také mluvit o tom, jak se za jeho působení sbor rozrostl a zasáhl evangeliem nejen město, ale i široké území provincie (Sk 19,26). Ale místo toho připomněl starším z Efezu něco jiného, v jeho službě velmi důležitého. Byla to pokora, opravdovost, statečné zvládání zkoušek. To bylo tajemstvím jeho požehnané služby. Měl být na co hrdý, měl se čím chlubit, ale zůstal pokorným. Měl bohaté zkušenosti, mohl již rutinně zvládat svoji službu, ale sloužil se vší opravdovostí, vkládal do služby celou svoji osobnost.

Kéž by se každý Boží služebník řídil příkladem Pavlovy služby! Ne řečnické, manažerské a jiné lidské schopnosti, ani horlivost až do vyhoření. Průduchy Božího požehnání otevírá pokora ve službě Pánu.