Slova života - zamyšlení na každý den

15.9.2021

Pokorný je ohleduplný, slouží kde je potřeba

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. (Ř 12,16)

Takovou věc jako pokoru potřebují všichni lidé. Proč nám Kristus, když mluvil o tom, jak milovat bližního, dal jen jednu podmínku - „jako sám sebe“? Protože věděl, že je dostačující milovat bližního jako sám sebe.

My se vidíme zcela jinak, než Bůh vidí nás. Proto řekl: Požehnaní jsou chudí duchem! V čem je požehnání? V tom, že my začínáme vidět sebe očima Boha. A když se začínáme takto vidět a reálně hodnotíme sami sebe, začínáme chápat, že náš bližní není o nic horší než my. A nezanedbáváme ho ve svém srdci, ale stavíme ho výš nad sebe, a tím splňujeme Boží přikázání.

Když je člověk pokorný, potěšuje tím Boha. A takový člověk je i užitečný ve službě. Toto učil i Pavel, nebál se „chváli set“ svými slabostmi. Proč? Protože když si uvědomíme svou slabost, síla Ježíše Krista sev nás mocně projevuje! Ať nám Bůh požehná, abychom se učili té cestě pokory a viděli své slabosti.

Gennadij Gavrilov (Praha 5 – Vinný kmen)