Slova života - zamyšlení na každý den

22.3.2020

Postav svůj dům na skále

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, podoben bude rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. (Mat 7,24-25)

Pravidelně jsem jezdíval vlakem kolem Berounky a kochal se krásou tohoto údolí. Jen jsem se podivoval nad tím, jak jsou zde chaty postavené blízko u vody, a hlavně docela nízko. Chataři měli sice blízko k vodě, ale voda měla také blízko k jejich chatám. Pak přišel rok 2002, velká povodeň, a tyto chaty byly zaplaveny až nad okna.

Ježíš nás vybízí k životnímu postoji, který zvládne i vichřice a povodně. Celé Ježíšovo kázání na hoře není nereálným ideálem, je to pro život něco reálného. Kdo se tím řídí, obstojí i v těžkých životních zkouškách.

Je velmi lákavé vybrat si takový životní styl, který není náročný na sebezapření a oběti; takový životní styl, kde si člověk může spíše užívat. Přizpůsobit se světu, jeho morálce, dělat v zásadních věcech kompromisy, myslet spíše na dnešek než na zítřek a už vůbec ne na věčný život. Takový životní postoj se může i dlouho dařit a člověk si u toho libuje, jak to všechno krásně vychází, když není radikální, když v tom „umí plout“.

Ale život, to nejsou jen slunné dny. Přijdou vichřice, povodeň, a tehdy se ukáže, na jakém základu jsme svůj život postavili. Povrchnost a koketování se světem, to vše přinese své trpké ovoce a život se může najednou zhroutit jako dům onoho bláznivého muže, postavený na písku. Kdo však bere Ježíšova slova vážně, kdo se jimi důsledně řídí, toho životní bouře nezničí, ale spíše upevní. Vždyť Ježíš nám nenakládá těžká břemena a jeho příkazy jsou pro praktický život pomocí.