Slova života - zamyšlení na každý den

11.7.2020

Pozor na chamtivost!

Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. (Luk 12,15)

U každého činu je důležitý motiv, proč tak člověk jedná. Může pilně pracovat, aby uplatnil své obdarování a mohl i pomoci potřebným (Ef 4,28). Ale také může pracovat především proto, aby ukojil svou chamtivost a představu, že hodnotu člověku dává jeho majetek a společenské postavení. Ježíš v následném vyprávění podobenství o boháči a stodolách (v. 16-21) ukazuje na častý motiv chamtivosti – člověk v hojnosti majetku má pocit bezpečí a zajištěnosti své budoucnosti.

Kolik lidí naletí podvodníkům, slibujícím vysoké úroky ze zapůjčených peněz, protože chtějí ještě víc, než mají, a utratí tak své celoživotní úspory. Kolik lidí si zničí zdraví nadměrnou prací, protože chtějí stále víc. A kolik lidí, podobně jako ten boháč z podobenství, si vůbec svého majetku neužije, protože smrt přijde tak nečekaně. Podobenství končí otázkou, čí bude to, co tento boháč nashromáždil. Ale vyvstává ještě závažnější otázka: kde bude po smrti ten, kdo žil jen pro majetek?

Ježíš varoval před každou chamtivostí – a jistě i to slovíčko „každou“ je zde důležité. Chamtivost může mít nejrůznější podoby a nejrůznější maskování. Může vypadat jako pracovitost, šetrnost, prozíravost, dobré hospodaření, myšlení na budoucnost, zabezpečení rodiny. Můžeme si namlouvat ty nejlepší motivy, ale Bůh zná naše srdce, a naše pravé motivy často rozpoznají i lidé kolem.

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. (1Tim 6,6-9)