Slova života - zamyšlení na každý den

29.11.2019

Pozor na jedovatý kořen v obecenství církve

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé.

(Žd 12,14-15)

V blahoslavenství nám Pán říká: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (Mt 5,9) Máme být těmi, kdo působí pokoj a usilují o pokoj ve světě i v církvi. Realita je ovšem taková, že za aktivní působení pokoje a milování opravdového pokoje někdy schytáme nepochopení, nadávky, dokonce pronásledování. To ovšem neznamená, že s tím máme přestat.

Autor listu Židům nás vyzývá, abychom „usilovali o pokoj a o svatost“. Tím nám sděluje, že se nejedná o něco automatického či snadného. Je to úsilí, což znamená, že k tomu potřebujeme určitou sílu. Díky Pánu, že na to nejsme sami, „ale dostanete sílu Ducha svatého.“ (Sk 1,8a)

O pravý pokoj můžeme usilovat pouze tehdy, pokud budeme zároveň usilovat o svatost. Pravý pokoj bez svatosti není možný. Máme usilovat a být svatí a pokojní uprostřed nesvatého, nepokojného světa. Zůstávat oddělení jako Abraham, ne přizpůsobení jako Lot (Gn 13nn).

Ovšem nepokoj se mnohdy šíří nejen světem, ale ze světa zasahuje do sboru, do církve. Jako křesťané očekáváme a jsme připraveni na nepochopení a ústrky zvenčí – máme se dokonce radovat, když se na nás takové nepochopení, tupení snese. Mnohem bolestivější je nepokoj, sváry a roztržky uprostřed sboru.

Ap. Pavel píše: „Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy“ (Ko 3,13) nebo „Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje“ (Ef 4,2b – 3). Pavel to nepíše „pro jistotu“, nebo „kdyby se to náhodou stalo“. On ví, jací jsme a že v našich životech mnohdy vítězí spíše starý člověk než nové stvoření, protože hádky a sváry nejsou z Ducha svatého.

Jsme rozdílní, různé věci uvnitř sboru vnímáme různě. Ale rozmíšky mohou roztříštit sbor, pokud jsme v nich neústupní a tvrdí. Dejme si pozor, když se rodí takový nebezpečný kořen. Malý Princ Antoina de Saint-Exupéry musel na své planetě pravidelně vytrhávat kořeny baobabů, protože by mohly roztrhnout celou planetu. Usilujme o pokoj a svatost. Rozpoznávejme a vytrhávejme nebezpečné kořeny.

Jiří Tomeš (Teplá)