Slova života - zamyšlení na každý den

13.1.2020

Pravá cesta k věčnému životu

J 17,1-12

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (J 17,3)

Lidé touží po věčném životě a téměř všechna náboženství ukazují na nějakou cestu k jeho dosažení. Žel, kromě jedné jediné jsou to cesty falešné; nedovedou do cíle, který slibují. Dobré skutky, mravní kvalita, náboženské obřady, zprostředkování knězem – to vše jsou falešné cesty.

Ježíš ukazuje, jaká je ta pravá cesta do věčného života. On o sobě prohlásil: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6) A nyní ve své modlitbě k Otci vyznává, že život věčný je v tom, když lidé poznají Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Ale co to znamená, poznat Boha a poznat Ježíše Krista? Určitě mnohem více než jen mít nějaké znalosti o Bohu a o Ježíši Kristu a hlásit se ke křesťanství.

V pokračování této modlitby Ježíš dál prosil, aby jeho následovníci byli jedno s ním a s Otcem. Konkrétně to nebyla modlitba za jejich vzájemnou jednotu, ale za to, „… aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás“ (J 17,21). Jde tedy o bytostné spojení s Bohem Otcem a s Ježíšem Kristem. To je možné jen skrze zrození z Ducha, skrze znovuzrození. Bible jasně říká: „Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12)

Možná toho o Bohu a o Ježíši Kristu mnoho víš. Ale znáš je v tom smyslu, že jsi v nich, že jsi Božím dítětem? Nic jiného tě do věčného života nedovede!