Slova života - zamyšlení na každý den

1.12.2019

Přijmi Boží posílení k činění Jeho vůle

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.

(Žd 13,20-21)

Tato slova občas používám k závěrečnému požehnání v našem sboru. Možná jste je v těchto souvislostech také slyšeli. Musím si ale položit otázku: do jaké míry nad těmito slovy opravdu přemýšlíme a necháme se jimi vést? A pojďme dál: do jaké míry v nich zůstáváme?

O tom, jak je důležité přijmout a zůstávat v Božím požehnání, vypráví jeden příběh. Otec Henri Nouwen žil v jistém období svého života v komunitě Archa. Jednoho dne za ním přišla Janet a prosila o požehnání. Henri Nouwen jí vyhověl a obvyklým způsobem jí požehnal. Janet však nebyla spokojená: „Ne, to neplatí. Já chci opravdové požehnání!“ Nouwen si uvědomil, že její prosbu splnil jen zběžně. Po jedné bohoslužbě řekl Nouwen: „Janet mě požádala, abych jí udělil zvláštní požehnání. Cítí, že ho potřebuje.“ Dívka vstala a zamířila ke knězi a spontánně ho objala. Aniž nad tím nějak přemýšlel, objal ji také, takže téměř zmizela v záhybech jeho hábitu. V tom řekl: „Janet, chci, abys věděla, že jsi milovaná Boží dcera. V Božích očích máš nesmírnou cenu. Vím, že se v těchto dnech necítíš nejlíp a že máš v srdci smutek, ale chci ti připomenout, kdo jsi. Jsi mimořádná žena, Bůh tě hluboce miluje a stejně tak tě milují také všichni, kteří tu jsou s tebou.“ Janet zvedla hlavu a její úsměv prozrazoval, že toto požehnání skutečně slyšela a přijala. Když se vrátila na své místo, chtěli dostat požehnání i ostatní. Také jeden z asistentů, 24letý mladík, zvedl ruku a zeptal se: A já bych taky mohl?“...

Pokud máme každý den plnit Boží vůli, nezvládneme to sami. Potřebujeme Ježíšovo vedení skrze Ducha svatého, jeho požehnání – ano, můžeme ho mít. Kdo jedná podle Boží vůle, nedělá to ze své síly. Přijměme a zůstávejme v jeho požehnání.

Jiří Tomeš (Teplá)