Slova života - zamyšlení na každý den

22.6.2022

Příležitost dělá hříšníka

Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Jóaba a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amónovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. 2 S 11,1-3

David posílá Jóaba s armádou, aby se vypořádal s Amónovci, ale sám zůstane v Jeruzalémě. Může se tak věnovat svým královským povinnostem, jako třeba procházení se po střeše královského domu, nebo sledování půvabných žen během mytí. Že to nejsou královské povinnosti? Že měl David příliš volného času? Že měl být s armádou? Neptejte se mě, ptejte se Davida!

Je možné, že se David opravdu nudil a čas trávil procházením se po různých místech. Ale právě to, že zůstal v Jeruzalémě, když vojáci byli pryč a doma zůstaly jen jejich ženy, ho dovedlo ke vdané ženě. Jméno této ženy je známé, jmenovala se Bat-šeba. Nevíme, co si myslela o tom, když si pro ni dal David poslat. Víme ale, že přišla, a s Davidem dokonce otěhotněla, což vedlo k dalším problémům a celé to bylo jedno z největších selhání krále Davida.

Pokušení čekají všude, ať už se jedná o maličkosti, jako dobrá čokoláda během diety, odložení práce pro zábavu, nebo něco velkého, jako v případě Davida. Ale to, že tyto „příležitosti“ nastanou, nebo si jich pro volný čas všimneme, neznamená, že dopadneme jako David. To, že máme volný čas, neznamená, že i naše víra má „volno“, proto se spoléhejme na Hospodina, to totiž David neudělal.

Jakub Šíp (Pardubice)