Slova života - zamyšlení na každý den

28.11.2019

Přísná Boží výchova není příjemná, ale je užitečná

A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. (Žd 12,10-11)

Jako křesťané se rádi chlubíme tím, že jsme Boží děti a že Bůh je naším Otcem. Jsme součástí Boží rodiny a neseme Jeho jméno. Skutečně je to tak. Je dobré si to uvědomovat a připomínat a je určitě správné na to být hrdý.

Když jsem byl dítě, ne vždy se mi líbilo, když mě můj otec káznil a vychovával. Občas jsem si stěžoval: „Jak to, že ostatní mohou to, co já nesmím?” Připadalo mi, že mám nejpřísnější rodiče na světě a že moji kamarádi jsou na tom rozhodně lépe.

Až když jsem dospěl, došlo mi, že mě můj otec miloval a dělal to nejlepší, co uměl, aby mě řádně vychoval a připravil pro život. Mnohé věci, které mi vštěpoval, jsou mi nyní v dospělosti k užitku a mnohé, které mi nedovolil, mě ochránily od zla.

O to více je pak důležitá Boží výchova. A to i navzdory tomu, že se někdy zdá nepříjemná. Bůh ale vidí dále než my a nejde mu jen o náš časný život zde na zemi, ale také o náš život věčný. Vždyť Bůh dokonce chce, abychom mu byli podobní, abychom byli svatí tak jako On. A to je velká věc.

Pokud máš tedy někdy pocit, že je Bůh na tebe příliš přísný, pamatuj, že to je proto, že tě miluje a záleží mu na tobě. Vždyť: „Koho Bůh miluje, toho přísně vychovává.”

Důvěřuj mu. Možná má s tvým životem plán, o kterém ještě nevíš, a připravuje tě, abys mohl obstát a oslavit Jeho jméno.

Michal Steklý (Teplá)