Slova života - zamyšlení na každý den

25.8.2020

Proč být v úžasu z Božích skutků?

Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromeni úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá. (Mar 6,51-52)

Předchozí Ježíšův zázrak nasycení pětitisícového zástupu lidí z pěti chlebů a ze dvou ryb měl ukázat všem, kdo Ježíš je. Podle Janova evangelia lidé v zástupu již začali uvažovat nad tím, že Ježíš je tím Prorokem, který má přijít na svět (J 6,14). Bylo již načase, aby jeho nejbližší, učedníci, pochopili, kdo Ježíš opravdu je. Slyšeli jeho mnohá kázání, výklady mesiášských proroctví, byli svědky mnoha jeho zázraků, zažili s Ním i utišení bouře na lodi. Přesto jsou tím dalším Ježíšovým zázrakem ohromeni, jsou v úžasu. Proč? Protože stále ještě plně nepochopili, že Ježíš má božskou moc, nepochopili vlastně, kdo Ježíš je.

Prožíváme překvapení a úžas, když Ježíš svým zázrakem zasáhne do našeho života nebo do života jiných lidí? Proč to překvapení? Možná si myslíme, že my, ubozí hříšníci, nejsme hodni takové pozornosti, že si ji nezasloužíme. Ale Bůh přece nečiní zázraky pro naše zásluhy. On naplňuje potřeby, vyslýchá volání svých dětí a především oslavuje svými činy své svaté jméno.

Může však existovat i jiný, závažný důvod našeho překvapení. Jsme tak zvyklí uvažovat racionálně, že vlastně zázraky už v našem očekávání příliš místo nemají. V liberální teologii se i biblické zázraky vysvětlují všelijak obrazně, jen aby nebyly v rozporu s přírodními zákony. Jiní zase zázraky odsouvají jen do biblické minulosti, jako by již v současném křesťanství pro ně nebylo místo.

Volejme k našemu Bohu jako k Bohu všemohoucímu, který není vázán přírodními zákony, který dle svého svrchovaného rozhodnutí činí zázraky i dnes. A nebuďme překvapeni, když Bůh odpoví svým zázrakem.