Slova života - zamyšlení na každý den

8.8.2020

Prověření pravdivosti Písmem

Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velkou chtivostí a každý den zkoumali Písma, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. (Sk 17,11)

Otevřenost pro nové poselství ještě sama o sobě není pozitivní vlastností. Někteří lidé velmi rychle nekriticky přijímají cokoliv nového. Znal jsem bratra, o kterém někdo, kdo ho znal lépe, řekl: ten každých pět let potřebuje nějaké nové učení. A za novým učením a novým duchovním vůdcem se dokázal i se svou rodinou stěhovat.

Pavlovo poselství o Mesiáši – zmrtvýchvstalém Ježíši Kristu – bylo pro Židy v Beroji velkou novinou. Těžko mohli zjistit, nakolik je Pavlovo vyprávění o historickém Ježíši pravdivé. Ale mohli si ověřit, jestli je skutečně v Písmu napsáno, že Mesiáš bude trpět, vstane z mrtvých a stane se spasitelem pro všechny národy. A právě to dělali; důsledně zkoumali Písma a objevovali, jak dosud některá proroctví o Mesiáši přehlíželi a jiná si přibarvovali po svém. Přesvědčili se, že Pavlovo svědectví je v souladu s Písmem.

Nejednou slyšíme nová poselství, teologické důrazy nebo osobní zkušenosti. Mohou být pravdivé, ale také mohou být zavádějící. Jak to rozpoznáme? Nezáleží na tom, s jakou horlivostí a přesvědčivostí jsou podávána. Máme však stejnou možnost, jakou měli tehdejší posluchači v Beroji: zkoumat Písma, zdali je to tak, jak je to zvěstováno.

V posledních staletích někteří křesťané znovu objevili zapomenuté Boží pravdy, např. spasení z milosti, křest na vyznání víry, dary Ducha svatého, nezrušené vyvolení Izraele. Pro posluchače zněly nově, ale jsou od počátku obsaženy v Písmu. Každý se může přesvědčit, ověřit si to v Bibli; je to tam „černé na bílém“.