Slova života - zamyšlení na každý den

9.7.2020

Ptejte se a hledejte!

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšte a dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do rukou lidí.“ Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt; proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat. (Luk 9,44-45)

Když Ježíš řekl: „dobře si pamatujte“, byl to jasný signál, že nyní řekne něco velmi důležitého, co se týká budoucnosti. Když tomu učedníci nerozuměli, mohli se Ho zeptat, vždyť byl tak blízko. Jindy se Ho ptali, např. na smysl podobenství nebo na to, proč nemohli vyhnat nečistého ducha. Proč se i nyní nezeptali? Čteme, že se Ho báli na to zeptat. Byl to opravdu zvláštní důvod, proč se nezeptali, a proto Ježíšovu slovu neporozuměli.

Nejednou se stane, že nás při čtení Bible nebo při slyšení kázání zaujme něco, čemu zcela nerozumíme, ale přitom cítíme, že je to pro nás něco důležitého. Co s tím uděláme? Můžeme se zachovat jako tehdy učedníci – neptat se, odložit to, jako se odkládá nevyřešený případ. A přitom pomoc k objasnění je nablízku. Máme přece Bibli, můžeme ji hlouběji studovat, modlit se za pochopení nejasného, můžeme se také ptát jiných bratří. Máme také zaslíbení Pána Ježíše: „Kdo hledá, nalézá.“ (Mat 7,8) Důsledné studium Bible, důsledné hledání přináší své ovoce a my tak dostaneme odpovědi na své otázky. Jen se nenechme v našem hledání odradit, nebuďme líní a určitě najdeme odpovědi.

Petr píše o prorocích, kteří ve svých proroctvích nerozuměli všemu, ale zkoumali čas a okolnosti, na které ukazoval duch Kristův. Nezůstali bez odpovědi; bylo jim zjeveno, že svým proroctvím slouží budoucím pokolením (1Pet 1,10-12). Kdo hledá, nalézá; kdo se ptá, ten dostane odpověď. Musí to však být hledání pokorné a naslouchání pozorné. Vždyť víme, že zákoníci velmi důkladně zkoumali Písma, ale to nejdůležitější nepochopili (J 5,39-40).