Slova života - zamyšlení na každý den

9.6.2021

Rozchod v pokoji a s velkorysou nabídkou

Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. (1M 13,9)

Abram se ke svému synovci Lotovi zachoval opravdu štědře jako „k bratru“ (v.8). Jak se jejich stáda díky Božímu požehnání rozrůstala, země už nevynášela tolik, aby mohli sídlit spolu. A tak se musí rozdělit. Abram nabídne Lotovi přednost při výběru. „Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo.“

Dále upřesňuje svou nabídku: Když si zvolíš úrodnou půdu připomínající Boží ráj nebo egyptskou zemi, já si vyberu poušť, hory a kočovný život ve stanech. Tak velkorysou nabídku Lot nedokáže odmítnout. Jsme svědky toho, jak se jeho strýc chce rozejít v pokoji. Vždyť pokoj sám je důkazem Božího požehnání (Ž 133,1).

Zde Abram jedná jako muž víry. „Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení, a upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh.“ (Žd 11,9-10)

Jak budeme dnes a zítra jednat s našimi bližními my? Mějme i my druhé za přednější sebe. Usilujme o pokoj s druhými. Buďme štědří. A děkujme dnes Pánu Bohu, že naše pravé bohatství je On a že náš pravý domov není zde na zemi, ale na adrese Nebe.

Petr Coufal (Olomouc)