Slova života - zamyšlení na každý den

14.9.2021

Různorodost duchovního obdarování

Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. (Ř 12,6a)

Poznání vlastního daru a povolání v církvi je pro křesťana velmi důležité! Když evangelické křesťanství slyšelo evangelium ve svém jazyce, byla to síla, mnozí začali hledat Boží tvář a Jeho vůli ve svém životě. A samozřejmě, že náš nepřítel se nás opět snaží v této otázce poplést. Část věřících si začala myslet, že je potřeba mít jen jeden den jako za dnů Letnic. Druzí přišli s jinou krajností a začali učit, jako by se dary po dnech apoštolů přestaly projevovat. Ale je to jen interpretace, v učení apoštolů toto nevidíme. Kvůli takovému chápání darů trpí církve v důsledku jednoho či druhého pohledu. Církev může přinášet mnohem více plodů, jestliže se členové církve ptají Boha každý na svůj dar.

Kdo jsem, ruka, noha nebo ústa? Často naše církev vypadá jak Nick Vujicic, bez rukou a nohou, jenom ústa, která mluví o Kristu. Ale církev by byla mnohem silnější s rukama a nohama a jinými údy těla Kristova. Mnohem víc by byl oslaven Kristus.

Proto není potřeba mnoho, jen je potřeba říct v modlitbě Bohu: „Kdo jsem a jaký úkol pro mě máš?“ Ať Vás Pán Bůh požehná a dá Vám odpověď!

Gennadij Gavrilov (Praha 5 – Vinný kmen)