Slova života - zamyšlení na každý den

15.7.2020

Skryté věci patří Hospodinu

Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci… (Sk 1,7)

Zvědavost je přirozenou lidskou vlastností, kterou do osobnosti člověka vložil Bůh. Člověk rád zkoumá neznámé věci a rád odhaluje nejrůznější tajemství. Ovšem tato schopnost odhalovat tajemství má svá omezení, která určil Bůh. Už starým Izraelitům bylo známo, že „skryté věci patří Hospodinu“ (5Moj 29,29). Člověk by chtěl vědět, jakého věku se dožije nebo kdy bude konec světa, ale to mu není dáno. Pán Ježíš jasně řekl, že „o onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám“ (Mat 24,36).

Je paradoxní, že někteří křesťané se domnívají, že perfektně znají Bibli, a přitom přehlížejí tato Ježíšova slova. Počítají a počítají a domnívají se, že vypočítali čas druhého příchodu Ježíše Krista. Nebo mají nějaké vidění a domnívají se, že právě jim Bůh toto tajemství zjevil. Kolik již bylo mezi křesťany zmatků – a jsou také dnes! A zřejmě by to bylo ještě horší, kdyby opravdu Bůh zjevil lidem konec světa. Jak by se chovaly generace těch, kterých by se to ještě netýkalo, a jak by se chovala ta poslední generace? Je moc dobré, že některé věci Bůh lidem nezjevil.

Kdo pokorně zkoumá Písmo, ten brzy pochopí, že ne všechno mu je dáno poznat. Vedle toho, co mu je dáno pochopit, dokáže pokorně říci o některých místech Bible: tomuto nerozumím, toto mi není jasné. Radujme se z toho, co nám jasné je, užívejme si jistot, které jsou z Bible zjevné, a pokorně přijměme i skutečnost, že nám Bůh zanechal i nezjevená tajemství.